ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

ПОСТАЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:

   • Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.
   • Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред’явленням службового посвідчення (довіреності).
   • Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
   • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

   • Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах, визначених Договором.
   • Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу природного газу.
   • В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.
   • Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.
   • Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО:

   • Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.
   • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
   • На зміну постачальника у порядку передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.

СПОЖИВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

  • Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу.
  • Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
  • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
  • Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
   — відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
   — припинення або розірвання Договору;
   — в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
  • У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
   — повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
   — здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня остаточного споживання газу включно.
  • Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

Контакти

Графік роботи:
 • ПН-ПТ: з 9:00 до 18:00
 • Перерва з 13.00 до 14.00
 • СБ-НД: Вихідні

Форма для зв'язку